بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

امامزاده لنگر

    در فاصله 11 كيلومتري بجنورد در قسمت غربي اين شهر، آرامگاهي منتسب به «سيد همام» پسر موسي بن جعفــر(ع) قرار دارد بر روي كاشي‌كـــاري كه در ضلع جنوبي‌‌‌‌‌‌ اين امام‌زاده بر جاي مانده است، اين متن ديده مي‌شود:

    «بسم الله الرحمن الرحيم» توفيق رباني و تأييد سبحاني شامل حال خيرت آل سلالة الاطبــاب آقا سيد حميد حميدي فرزند ارجمند مرحوم آقا سيد علي طاب‌ئراه گرديد كه تجديد نمود عمارت اين بقعه‌ي مطهره و روضه منوره را كه منتسب به سيد همام و امام‌زاده عالي مقام سلطان محمد رضا فرزند موسي ابن جعفر الكاظم(ع) و اصل بنا در زمان سلطان محمد خدا بنده در تاريخ 876 قمري بوده است.

     اين بنا در سال 1370 هجري قمري مرمت شده و گنبد آن به طرز زيبــــايي كاشيكاري شده است، ولي متأسفانه در حال حاضر تمام كاشيكاري‌هاي گنبد از بيـن رفته و گنبد در حال تخريب است.

سيدي زاده