بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 «قلندر بيگ»

     در سه كيلومتري شمال شرقي بجنورد و 200 متري غرب تپه امام سنجر، بر روي صخره‌اي، بازمانده بناي قديمي نمايان است.

     در كنار اين خانه خشت و گلي كه سقف آن با تير چوبي پوشانده شده، اطاقي (25/4 ‌×20/5 متر) بر روي بلندي به چشم مي‌خورد. ضخامت ديوار بنا 60 سانتي متر و پايه‌هاي آن از سنگ لاشه است. داخل اطاق (80/3 × 80/2 متر) سه روزنه ديد مثلثي كه محل تيراندازي بوده ديده مي‌شود. معروف است كه قلندر بيگ از بزرگان قشون در دوره قاجار بوده است.

     «قلندر بيگ در 57 درجه و 23 دقيقه طول جغرافيايي و 37 درجه و 28 دقيقه عرض جغرافيايي واقع شده و ارتفاع آن از سطح دريا 1030 متر مي‌باشد.»[1]

بجنورد گذرگاه شمالي خراسان، احسان سيدي زاده ـ علي اكبر عباسيان[1] . دكتر محمد حسين . پاپلي يزدي. فرهنگ آباديها و مكانهاي مذهبي كشور. ص 420