بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

آموزش عالي و حوزه علميه در شيروان               

     دانشگاه آزاد اسلامي شيروان يكي از اولين مراكز علمي خراسان شمالي است كه به منظور پيشبرد آموزش عالي و ارتقاي سطح علمي در شيروان فعاليت خود را از سال 1366 آغاز نموده است. اين دانشگاه هم اكنون 37 رشته تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني دارد و تعداد دانشجويان آن حدود 24200 نفر و تعداد اعضاي علمي آن 43 نفر مي‌باشد كه از اين تعداد 8 نفر دكتري و بقيه فوق ليسانس مي‌باشند.

      آموزشكده كشاورزي شيروان- اين آموزشكده وابسته به دانشكده فردوسي مي‌باشد و در سال 1371 تاسيس شده است. در اين آموزشكده تعداد 170 نفر دانشجو و تعداد 23 تن عضو هيات علمي مشغول به فعاليت‌اند. اين آموزشكده داراي 200 هكتار زمين زراعي، سرويس و خوابگاه با ظرفيت 950 نفر، 4 حلقه چاه عميق، 6 دستگاه تراكتور و يك دستگاه كمباين مي‌باشد.

     آموزشكده فني وحرفه اي دكتر حسابي شيروان- اين آموزشكده در مقطع كارداني و در رشته هاي برق صنعتي، ساختمان، كامپوتر و حسابداري با 350 دانشجو و امكانات آموزشي در 26000 متر مربع فضا در حال فعاليت است. دانشگاه پيام نور شيروان، حوزه علميه‌ آيت الله حكيم و مدرسه‌ي علميه الزهرا (س) از ديگر مراكز آموزش عالي شيروان هستند.

نشريه بين المللي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جاده ابريشم

شماره 65- اسفند 1383

محمد اسماعيل مقيمي- نسيم خضري نژاد