بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

حيات وحش اسفراين

     شهرستان اسفراين به دليل موقعيت جغرافيايي و وجود مراتع و جنگلهاي پراكنده زيستگاه مناسبي براي حيوانات وحشي است. عمده‌ترين آنها عبارتنداز :

شغال، گوركن و خرگوش كه بيشتر در دشتها ديده مي‌شوند.

-         آهو، روباه، گرگ،خوك، كه هم در دشتها و هم در ارتفاعات زندگي مي‌كنند.

-          قوچ و ميش وحشي، بزكوهي، سمور، گربةوحشي، پلنگ، تشي و كفتار كه بيشتر در ارتفاعات به ويژه ارتفاعات سالوك زندگي مي‌كنند. همة اين حيوانات تحت حفاظت ادارة محيط زيست اسفراين هستند.

     علاوه برحيوانات فوق، انواع مختلف مار از جمله افعي و كبري، انواع پرندگان همچون، جغد، چوب پا، بوف، سبزقبا، زاغي، كبك، تيهو، زنبورخور، قرقاول، پرستو، لاشخور، انواع گنجشك، انواع بلبل، بلدرچين، سينه سرخ، و غيره نيز در اسفراين وجو دارند.

حيواناتي مثل خوك و گرگ همه ساله خسارات زيادي به دامداران و كشاورزان وارد مي‌آورند.

جغرافياي اسفراين، سيد احمد فدايي