بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 

روستاي برج

موقعيت طبيعي:

       روستاي برج در غرب شهرستان اسفراين واقع شده است كه از شمال با اراضي روستاي امين‌آباد و از جنوب با روستاي حَصاري و از شرق با اراضي كشتان و از غرب با روستاي فريمان منتهي مي‌شود اين روستا در 3 كيلومتري شهرستان اسفراين قرار دارد.

آب و هوا:

        روستا در فصول بهار و تابستان داراي آب و هواي معتدل و مرطوب و در فصول پاييز و زمستان سرد و خشك مي‌باشد. و بادهاي زمستان و تابستاني از شمال غرب به سمت روستا مي‌وزد كه به لهجة محلي معروف به خشكه‌ سرما است و بادي كه از  طرف مشرق وزيده مي‌شود بنام كوه باد معروفست و بادي كه در فصل تابستان وزش دارد بنام سياه دانه است.

جمعيت روستا:

روستا داراي جمعيتي بالغ بر 900 نفر و 180 خانوار است و بناي كنوني آن به بيش از 300 سال مي‌رسد.

وجه تسميه :

      در گذشته روستا بر روي تپه‌اي بلند بصورت ساختماني بنا شده بود كه از دور شبيه يك برج بلند به نظر مي‌رسيد و به همين علت نام روستا برج خوانده شد و دور تا دور برج را هم بوسيله ديواري مستحكم حصار كرده بودند و اهالي در داخل همان برج زندگي مي‌كردند.

لهجه:

زبان و لهجه مردم روستا كردي كرمانجي است و اخيراً زبان فارسي محلي اسفراين در روستا رايج است.

منابع طبيعي:

        دو رشته  رودخانه كه در نزديكي روستا بهم پيوسته و از وسط روستا عبور مي‌كند .وجود چشمه‌هاي كوچك متعدد، داراي غارهاي قديمي نسبتاً بزرگ است بنام غاردال و بِندال كه شايان ذكر است كه در زمان حمله مغول مردم از ترس دشمن به آن غار، پناه

 مي‌بردند و در يكي از اين غارها حوضي براي استفاده آب آشاميدني وجود داشته كه اكنون آثاري از آن بر جاي مانده است، وجود آب انبار در روستا.

وجود وقف در روستا:

       اراضي كشاورزي و برخي منابع آبي موجود در روستا موقوفه هستند كه از اجاره اين منابع و درآمد آنها در امور خيريه استفاده مي‌شود و وجود وقف از جمله عوامل پيشرفت و سرافرازي روستا بشمار مي‌رود.

محصولات كشاورزي:

گندم، جو، زيره، يونجه، انگور

بازيهاي محلي:

كٍبٍدي، كمر بازي، تيله بازي، بٍجول، خر پشتك، الا كلنگ

امكانات:

آب، برق، خانه بهداشت، مسجد، مدرسه ابتدايي