بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روستاي خير آباد

       روستاي خير آباد در فاصله12كيلومتري جنوب غربي اسفراين واقع است.

آب وهواي روستا در بهارمعتدلي است در تابستان گرم وخشك، پائيز نسبتاً سرد و مرطوب زمستان خيلي سرد و مرطوب

بطورمتوسط ساليانه در روستا حدود 240 ميلي متر بارندگي وجود دارد.

باده‌هاي محلي روستا:

كف باد ـ باد جاج ـ باد سياه خانه ـ بادنيشابور ـ باد قبله ـ كوه باد

امكانات تأسيسات :

1ـ تأسيس خانه بهداشت در سال 1376

 2ـ مدرسه 1347و1345

3ـ مسجد 1382

موقعيت طبيعي:

 تپه ماهوري  و كنار رودخانه

طوايف و اقوام :

كردها و تركها 

 مذهب : شيعه

روزهاي 13و14 نوروز مراسم كشتي با چوخه در روستاي فريمان برگزار مي‌شود.