بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روستاي روئين در اسفراين

       روئين سر سبزترين روستاي شمال اسفراين واستوار بر دل آلاداغ مي‌باشد.

ديرگاهي روئين دژ مي‌خواندنش. زبان فارسي دري كه هنوز با تغييراتي بسيار كم، مردمان اين ديار بدان سخن مي‌گويند شاهد بي‌ادعاي قدمت اين روستاست.

«گبرو» نام كوچه‌اي در اين روستا است. گبرو نامي بوده كه بعدها از سوي مسلمانان به زرتشتييان اطلاق مي‌شد، اين نشان دهنده سكونت مردم در اين منطقه حتي قبل از ورود اسلام مي‌باشد. دين اسلام، قريب به يقين، در زمان عثمان (سال29ه) كه سپاهيان اسلام به فرماندهي عبدا عامركريزي تا اسفراين پيشروي كرد به اين ديار وارد شد.

وجود امامزاده اسحاق در اين روستا به قرن سوم هجري مربوط مي‌شود.

از محصولات معروف ومرغوب روئين «عسل روئين » است.

روئين در گذشته از مهمترين مراكز توليد ابريشم بوده كه اخيراًبه سبب نابودي درختان توت و غرس ديگر درختان ميوه، اين صنعت وتوليد در حال نابودي است.

سه درخت چنار كهنسال در روئين وجود دارد و معروف است كه بيش از 600سال عمر دارند و زير نظر اداره كل ميراث فرهنگي وگردشگري خراسان شمالي مورد حفاظت قرار گرفته است.

در روستاي روئين 2مسجد و2حمام بهداشتي ويك كارگاه چوب‌بري وجود دارد.

بقعه امامزاده اسحاق برادر امام رضا (ع) در روئين، زيارتگاه مردم است و عده اي از سادات توليت آن را بر عهده دارند و از اين رو به قصيه دارالمؤمنين معروف است.