بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مراسم شام غريبان

     اين مراسم در مسجد انجام مي‌گيرد و همان شب با خاموش كردن  چراغ‌هاي مسجد، مداحي، نوحه و عزاداري شروع مي‌شود و پس از پايان مراسم عزاداري، چراغ‌ها و لوستر‌هاي مسجد را روشن مي‌كنند و با چاي و حليم از روزه‌داران پذيرايي مي‌شود و بعد از آن شب تا آخرماه مبارك هر شب همان مراسم در مسجد بر‌پا است.

جناب آقاي احمدي

محقق: خديجه وحيدي‌حصاري (مركز تربيت معلم امام جعفر صادق(ع))