بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مراسم محرم در بجنورد (مهرنيا) به قالم امين حكيم شفاهي

     بجنورد از نظر تاريخي، شهر بسيار قديمي لكن با اسكان طوايف كرد، تركمن و فارس مجموعهاي از نژادها و طوايف را در بر دارد كه با هم زندگي مسالحت‌آميزي داشته‌اند از نظر باورهاي مذهبي به دو فرقه شيعه و سني منقسم شده‌اند كه تنها شيعيان در مراسمات مختلف بويژه در مسائل مربوط به محرم حضور دارند.

     مراسم دهه محرم از قديم الايام به صورت با شكوهي برگزار مي‌شده صرفنظر از تكايايي كه از ميهمانان و عاشقان حسيني با صرف حليم پذيرايي مي‌كردند خانه‌هايي بود  كه در آن روضه‌خواني مي‌شد و مردم از سخنان واعظ استفاده مي‌كردند كم كم كه روضه خوانهاي معروف مانند مرحوم حاج سلطان شيخ ذبيح الله، حاج يوسف سلطاني، حاج حسين خوشنويس به رحمت ايزدي پيوستند ميدان از واعظ و سخنوران خالي شد و به جاي آنها تعدادي از افرادي كه نه تحصيلات ديني داشتند و نه اطلاعات مذهبي به مجلس مي‌روند و روضه‌خواني مي‌كنند و شهر از نظر وجود خطبا و گويندگاني كه بتوانند كه تحولي در روحيه جوانها ايجاد كنند و نفوذ كلامي داشته باشند و قادر باشند فلسفه قيام امام حسين را به خوبي تبيين كنند خالي است متاسفانه در خانه‌هايي كه در ايام محرم مراسم روضه قبل از طلوع برقرار بود به تعطيلي گرائيد و تماماً رو به خاموشي رفت.

حسينيه‌ها و خانه‌هاي عزاداري قديمي در بجنورد:

     يكي از اين حسينيه‌ها، تكيه مر تضوي بود در زماني كه مرحوم آيت الله حاج ميرزا احمد مرتضوي حيات داشتند جمعيت انبوهي پاي منبر ايشان مي‌نشستند و از بيانات آن مجتهد استفاده مي‌كردند هيئت‌هاي عزاداري يكي پس از ديگري وارد حسينيه مي‌شوند.