بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

زنجيره گردشگري و توريسم

آشخانه شهري با قابليت هاي فراوان در صنعت توريسم

 

زنجيره گردشگري و توريسم: با ورود هر زائر و مسافر به استان خراسان شمالي در محدوده شهرستان مانه و سملقان با تعداد زيادي از مناطق طبيعي و تفرج گاه وآثار  فرهنگي كه نشان از سابقه تمدن اين سرزمين دارد، بر خورد مي شود كه هر كدام از آنان در نوع خود در كشور كم نظير بوده و جمع شدن همه آنها در اين مسير 135 كيلو متري بي نظير است فقط در حاشيه جاده آسيايي با كمترين جابجايي بيشتر از 17 جاذبه مهم وجود دارد كه شامل جنگلهاي وسيع و پارك ملي گلستان ، دشت زيباي آلاله ،گلزار كشانك ،آب گرم مهمانك، دره شير آباد امام زاده انصار، امامزاده دلاور، آبشار زيباي بيار، دربند و دهها چشمه سار و مسجد بين راهي و كه همه اين قابليت ها مطالعه و اجرا گردد كه وجود آب فراوان و ارتفاعات قابل دسترسي و جنگل هاي پهن برگ با چشم انداز هاي بسيار زيبا لزوم توجه بسيار زياد مسئو لين و سرمايه گذاران را به اين زنجيره خدادادي گردشگري فراهم نموده است كه البته در ديده بسياري ازمسئولين بخصوص استاندار فهيم توجه بر اين بخش كه از آن به صنعت توريسم نام برده مي شود، وجود دارد كه ايشان توجه سايرين را به دو بعد اشتغال زايي و درآمد زايي اين صنعت براي كل شهرستان و استان ياد آور گرديده اند ولي

جذب سرمايه گذاري و انجام طرحهاي متعدد در اين بخش اجتناب ناپذير است .

پيام سمنگان       دي و بهمن   1383