بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شهرستان مانه و سملقان مجموعة زيبائي از ديدنيها .

در اين شهرستان 17 نقطه آثار باستاني مانند كليساي اسپاخو با قدمتي 2500 ساله تپة باستاني قلعه خان ، تپة باستاني شهر آوادر قاضي امامزاده دلاور و مناطق سياحتي مانند در كش ، آبشار بيار ، آب گرم مهمانك ، منطقه آخرك ، دره گا و گل ، جنگل آلمه منطقه سياحتي شير آباد و در بنه را مي توان ديد .

بيش از 100گونه گياه دارويي را در اين شهرستان مي توان يافت .

خراسان شمالي 28 ارديبهشت 84