بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

وضعيت صنعتي وكشاورزي شيروان

استعداد زمين در امر كشاورزي در اين شهرستان با چهار حوضه آبريز شيخ اميرانلو ـ اوغاز ـ زوارم گليان و وجود مراتع گلول سراني و تخت ميزان در امر دامداري و احداث كارخانه اي بزرگ قند ، الياف، اسفنج و تاكستان هاي انگور و باغهاي ميوه باعث شده شيروان از لحاظ اقتصادي و بازرگاني از اهميت ويژه اي در استان خراسان برخوردار باشد. اقتصاد اين شهرستان در مرحله اول بركشاورزي و دامداري و در مرحله دوم باغداري و صنايع متكي است شهرستان شيروان در امر كشاورزي در رتبه هشتم قرار دارد.

از جمله محصولات عمده كشاورزي اين شهرستان مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:

1- چغندر قند 2- گندم وجو 3ـ كشمش 4ـ حبوبات و سبزيجات

5ـ محصولات درختي

سيب ، گردو، بادام و… از بزرگترين كارخانجات توليدي اين شهرستان مي‌توان به موارد نام برده در زير اشاره نمود : كارخانه قند شيروان ـ كارخانه شهد

كارخانه هاي اسفنج و الياف شيروان

نيروگاه گازي و ديگر كارخانه جات مثل كارخانه كشمش پاك كني، كارخانه آسفالت وزارت راه وشهرداري ، كارخانه سازي و كارخانه كارتون سازي ، كارخانه آبميوه گيري، كارخانه ريسندگي وبافندگي، كارخانه سيمان و كارخانه آرد و كارگاه هاي شن شويي ، مركز پرورش ماهي و كارگاه سنگ بري وتراشكاري وريخته گري و...در اين شهرستان موجود مي‌باشد.

صنايع دستي اين شهرستان نيز مثل هر جاي ديگر متأثر از محيط زندگي آن است و چون شيروان يكي از مناطق عمده و دامداري و عشايري و كشاورزي در سطح استان خراسان است از مهمترين صنايع دستي ان مي‌توان قاليبافي ، قاليچه،خرسك، گليم بافي(پلاس) جاجيم بافي ، نمد بافي، شال گردن، كلاه و خورجين و...را نام برد. از لحاظ قاليبافي شيروان يكي از صادر كنندگان عمده فرش در سطح خراسان محسوب مي شود. عكس دارد.