بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ذكرياي پيغمبر (ع)شيروان:

در فاصله 85 كيلومتري شمال شهرتلان شيروان ودر ارتفاع 2816 متري از سطح متوسطه ابهاي خايج فارس كه از شمال به دشت گلول از غرب به ارتفاعات سيوك و روستاي ناما نلو واز جنوب به دره بردر و همچنين از شرق نيز به ارتفاعات كوه سيوك محدود ميشود .

داراي سه ابراهه بزرگ و چندين ابراهه كوچك در قسمت شمال ميباشد .

مي توان كفت مكان زيبا و خوش اب وهوايي براي جذب توريست و زائر ميباشد .

مساحت وسيعي را در حدود 4 هكتار اين محدوده بخود اختصاص داده است و همه ساله حدود 50000 نفر گردشگر دارد.