بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مقبره امام زاده زكريا در منطقه عشايري

 

گلول **         عكس دارد

منطقه ييلاقي حفاظت شده گلول         عكس دارد

         منطقه گلول با مساحتي 18000 هكتار و جمعيتي بالغ بر 2500 نفر در شمال شرق شيروان واقع شده و عشاير براي كوچ ييلاقي خود از اين منطقه استفاده مي‌نمايند و مدت اقامت عشاير در اين منطقه از نيمه خردادماه تا نيمه شهريور ماه هر سال مي‌باشد. همچنين طوايف عشايري بيچرانلو، توپكانلو، روطانلو، سيوكانلو، كاوانلو، نامانلو، باچمانلو و قولينانلو در اين منطقه اقامت دارند.