بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

كاوشگر استان حاوي اطلاعات مفيد و كارآمدي درباره استان است كه مي تواند بعنوان بانك اطلاعات مرجع استان مورد استفاده پژوهشگران، مديران، كارشناسان و عموم علاقمندان به استان خراسان شمالي قرار گيرد.

٢٧١٢ مشاهده
[سه شنبه‚ ٢٠ مهر ١٣٩٠]