بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

شما در سرور اختصاصی میهن کلش از تمامی امکانات بازی بهره خواهید برد، با این تفاوت که بازی دیگر دست خارجی ها نیست و همه منابع در این سرور بی نهایت است. مثلا شما باید در سرور اصلی برای خرید مقدار کمی جم، کلی پول را از کشور خارج کنید. فکر کنید اگر دیگر لازم نباشد برای هر چیزی در این بازی پول هزینه کنید این بازی چقدر زیباتر خواهد شد ...

۴٠٧ مشاهده
[چهار شنبه‚ ١۴ آبان ١٣٩۴]

بازی کلش از نوع بازیهای استراتژیک است، که قدرت مدیریت و تصمیم گیری فرد را افزایش می دهد. بازی هایی همچون کلش آف کلنز، با جلوگیری از روبرو شدن فرد با صحنه های خشن، یک بازی فکری و درعین حال مهیج است ...

۵٨٢ مشاهده
[شنبه‚ ٢٩ شهریور ١٣٩۴]