بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

«دامپروري »

     با توجه به پوشش گياهي شهرستان، دامپروري در اين منطقه پس از كشاورزي داراي اهميت به سزايي است و چون بجنورد در مسير كوچ ييلاق و قشلاق عشاير شمال خراسان به سوي مراه تپه و بلعكس واقع شده است همه ساله صدها هزار راس دام عشايري مراتع و علف چراهاي اين شهرستان استفاده مي‌كنند.

    بجنورد در پرورش دام و طيور در بين شهرستانهاي استان مقام ممتازي را دارد و فرآورده‌هاي دامي آن از جمله روغن و پشم و پوست، افزون بر تأمين نيازهاي محلي به شهرهاي ديگر فرستاده مي‌شود.

    پرورش زنبور عسل و پيله ابريشم نيز در شهرستان رايج است. بهترين قالي و قاليچه تركمني و پشتي در جرگلان و بخشي از مانه توليد مي‌گردد. بافت قاليچه‌ها با طرحهاي كردي، ساك، كيف‌دستي و كمربند قاليچه‌اي، نمد و كلاه‌هاي كركي معروف به جاجرمي از ديگر صنايع‌دستي اين منطقه محسوب مي‌شوند.

كتاب: بجنورد گذرگاه شمالي خراسان

احسان سيدي‌زاده ـ علي‌اكبر عباسيان