بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

«كشاورزي»

     بجنورد يكي از قطب‌‌هاي كشاورزي منطقه به‌شمار مي‌رود. بطور كلي كشاورزي در اين شهرستان از شرايط مساعدي برخوردار مي‌باشد و تنوع آب وهواي آن باعث شده كه انواع محصولات كشاورزي مانند گندم، جو، پنبه، برنج، حبوبات، دانه‌هاي روغني، تره‌بار، بنشن، علوفه، زيره، سيب، چغندرقند، آلو، گيلاس، آلبالو، انگور، سيب‌زميني، پياز وگوجه‌فرنگي، در اين منطقه حاصل‌خيز به فراواني به عمل آيد. مهمترين رودخانه بجنورد اترك مي‌باشد كه نقش حياتي دركشاورزي منطقه دارد. شهرستان بجنورد همچنين داراي171 حلقه چاه عميق، 128حلقه چاه نيمه عميق، 88 دهنه چشمه و147 رشته قنات مي‌باشد.

    شهرستان بجنورد با زير كشت آوردن 8/13 درصد زمينهاي كشت شده در سطح استان (230649 هكتار ) به تنهايي قطب كشاورزي خراسان بوده و اهميت آن به اندازه يك استان مي‌باشد.[1]

زراعت محصولات عمده

گندم

     گندم مي‌تواند در طيف وسيعي از شرايط خاك رشد ولي با خاكهاي حاصل‌خيز سيتلي و رس لومي با زهكشي خوب سازگاري بهتر دارد. گندم تقريباً در تمام نقاط شهرستان كشت مي‌شود. پر وسعت‌ترين مزارع گندم از نظر آبياري به دو دسته گندم آبي و ديم و از نظر زمان كشت به دو نوع گندم زمستانه و بهاره تقسيم مي‌شود.

جو

     كشت جو در بهار و پائيز صورت مي‌گيرد. كشت پائيزي و زمستاني اگر زود صورت بگيرد، محصول خوبي مي‌دهد. مهمترين مراكز كشت جو دهستانهاي مانه و سملقان، جاجرم و شوقان، چناران و گيفان مي‌باشد. انواع جو كشت شده شامل جو و الفجر، جو كاليفرنيا، جو سياه محلي، جو زينه و جوباره است.[2]

پنبه

     در نواحي شمال غربي و شرقي شهرستان بجنورد كشت مي‌شود، زيرا درجه حرارت هوا در تابستان به 25 تا30 درجه سانتيگراد مي‌رسد. چون بوته پنبه در دماي كمتر از 14 درجه سانتيگراد رشد چنداني ندارد. خاك مناسب براي پنبه كاري، رسي، شني و خاكهاي دلتايي است. اين محصول در دوره رشد به آب كافي نيازمند است.

چغندر قند

مخصوص نواحي مركزي ـ شمال غربي و شرقي شهرستان است كه داراي زمستانهاي سرد هستند. در پائيز زمين را شخم مي‌زنند و اوايل بهار كشت مي‌كنند، البته آماده ساختن زمين جهت كشت چغندر معمولاً منحصر به فاصله زماني كمي قبل از كاشت آن در بهار است. به دليل فاصلة زماني كمي كه در اين مورد وجود دارد، بعضي از كشاورزان از حداقل شخم استفاده مي‌كنند و كليه عمليات شخم، كود دادن و كاشت را در يك دفعه انجام مي‌دهند.

جغرافياي شهرستان بجنورد

تأليف: سليمان صادقي

 [1] - آمار متعلق به سال 1366 مي‌باشد.

 

[2] - اطلاعات مربوط به انواع جو، از جهاد سازندگي بجنورد كميته امور كشاورزي اخذ شده است.