بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

« حيات حيواني »

     جنگل غرب شهرستان بجنورد متصل به جنگلهاي انبوه مازندران است و منطقه حفاظت شده آن با مساحت اوليه 91890 هكتار بخشي از پارك ملي گلستان را تشكيل مي‌دهد كه شهرتي بين‌المللي دارد. جنگلهاي بجنورد با داشتن چشم‌اندازهاي زيبا از نمودهاي چشمگير طبيعي نظير كوهسارها، دره‌ها، رودها، آبشارها و چشمه‌سارها، مأمني براي گونه‌هاي گياهي و جانوري كم‌ياب است.

     انواع گوزن، مرال، قوچ، ميش‌‌كوهي، آهو، اوريال، ارگالي، بزكوهي، روباه، شغال، گرگ، خوك، گراز، ببر، خرس، پلنگ، قرقاول، كبك و تيهو، از جمله جانوران و پرندگان اين ناحيه محسوب مي‌شوند.

كتاب: بجنورد گذرگاه شمالي خراسان

احسان سيدي‌زاده ـ علي‌اكبر عباسيان