بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

وضع عمومي زمين‌شناسي

بخش مركزي

     شامل آبرفتهاي جوان دوران چهارم و ماسه سنگ قرمز و مارن نئوژن است [1].

آهكهاي خاكستري اربيتولين‌دار سازند تيرگان از دوره كرتاسه شمال و شرق بخش مركزي را تشكيل داده است. بطوري كه در شمال و غرب و جنوب بجنورد پادگانه‌ها و مخلوط افكنه‌هاي قديمي دشتهاي آبرفتي را فرا گرفته است. مارن قرمز و ماسه سنگ نئوژن جنوب و حوالي دره آبرفتي بخش مركزي را پوشانده و تا شمال فيروزه گسترش دارد، ماسه سنگ و مارن قرمز رنگ سازند شوريجه از دوره كرتاسه برروي آهكهاي كرم رنگ [2] ژوراسيك گذاشته شده است.

كتاب جغرافياي شهرستان بجنورد

تأليف: سليمان صادقي

 

 [1] و2ـ خسرو خسرو تهراني ، چينه‌شناسي ايران ، انتشارات دانشگاه تهران ، سال 1367 .