بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

آتشكده اسپاخو

      بناي سنگي آتشكده اسپاخو بنايي است ساخته شده از مصالح سنگ و ملاط ساروج متعلق به دوره ساساني كه در ميان ديگر آبنيه تاريخي بجنورد در نوع خود اثري برجسته به شمار مي‌آيد. فضاهاي ايجاد شده در اين بناهاي سنگي شامل يك ايوان در ضلع شرقي با طاقي گهواره‌اي شكل و اتاق مرفع است. گنبد بنا به وسيله گوشواره‌هايي بر فراز آن استوار بوده است. در خصوص نوع كاربري بنا نظرات متفاوتي از جانب صاحب نظران ارائه شده كه حكايت از آن دارد. بناي اسپاخو در واقع آتشكده اي بوده است. اين بنا در ميان عوام به كليساي اسپاخو نيز شهرت دارد. آتشكده اسپاخو در فاصله 100 كيلومتري غرب بجنورد و در نزديكي جاده بجنورد به گلستان واقع است. با تقسيمات كشوري جديد اين بنا جزء شهرستان آشخانه محسوب مي‌شود.

روزگاران فصلنامه گروه تاريخ زمستان 81