بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بندمهار

      اين بند در 2 كيلومتري جنوب شرق روستاي كلاته سنجر و در جنوب شهرستان اسفراين واقع شده است. آشنايي مردم اسفراين با نظام‌هاي آبياري و سدسازي باعث شده كه در گذشته‌هاي دور اين بند را بر روي رودخانه‌ي قره‌سو (كال شور) احداث كنند و از آب مخزن آن براي آبياري اراضي كشاورزي روستا‌هاي اطراف بند استفاده نمايند.

     بندمهار سه دوره‌ي تاريخي ساسانيان، سلجوقيان و مغول را در بر دارد. در دوره‌ي اول بنا با سنگ و ساروج ساخته شده و در دوره‌ي دوم براي مرمت آن از آجر استفاده شده و در دوران مغول پشت آن با خاك استحكام يافته است.[1]

     در حال حاضر قسمت عمده‌ي اين سد از بين رفته و فقط بخشي از ديواره‌ي اصلي آن پابرجاست.

 

 

 [1] - رك، طرح جامع اسفراين، جلد1 ص178.