بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

پيشينه تاريخي بجنورد

    جلگه بجنورد با چشمه‌ها، رودها، جنگلها و كوههاي بلندي كه گرداگرد آن را چون نگيني در برگرفته‌اند، از جمله زيستگاه‌هاي مناسب در بخش شمال غربي خراسان مي‌باشد. در جاي دره‌هاي حاصل‌خيز رشته‌كوه آلاداغ، واقع در جنوب شهر بجنورد، از گريوان گرفته تا اسدلي و سر حصار كلاته نقي‌، نشانه‌هايي از سكونت اقوام بومي و آريايي در هزاره اول پيش از ميلاد مسيح به‌دست آمده است. وجود تپه‌هاي باستاني (سريوان) و (‌تاتار ) و ( بدرانلو ) و تپه‌هاي ( بلبل ) و (حصارگرمخان‌) در حاشيه‌ رود اترك متعلق به هزاره اول قبل از ميلاد پيشينه تاريخي تمدن بجنورد را به سه هزار سال پيش مي‌رساند و پژوهشهاي مقدماتي انجام شده بر روي سنگ‌نگاره ( تكه ) بيانگر حيات و تمدن در حداقل پنج هزار سال پيش در اين نواحي است.

     تپه باستاني ( سرخرمن ) ‌برج، در 2 كيلومتري غرب بجنورد با قدمتي سه‌هزار ساله، خرابه‌هاي شهر ( بيژن‌يورد ) يا ( كهنه‌كند ) در 2 كيلومتري غرب بجنورد، باز مانده از روزگار اشكانيان، حاكي از وجود مراكز تمدن بشري در پيرامون شهر كنوني بجنورد بوده‌ است. بجنورد كه تا پيش از حمله‌ مغول ( چرمغان، چهارمغان ) ناميده مي‌شد، يكي از شهرك‌هاي آباد ( نسا ) بوده و قدمت آن به پيش از اسلام مي‌رسد. شهر قديم چهار مغان، تپه‌هاي ( معصوم‌زاده ) و بخشي از (قلعه عزيز ) را در بر مي‌گرفته و از جنوب به ( تپه چغورباغ ) و ( بش‌قارداش) و از شمال شرقي با (تپه‌هاي صندل‌آبا ) ارتباط داشته است. شهر چرمغان در سال 617 هجري قمري به دست مغولها ويران گرديد. اين شهر در طي تاريخ، حيات پر تلاطمي را از سر گذرانده و از امكان تداومي مستمر بازمانده است. مجهولات بسياري درباره بجنورد و آثار نهفته در دل خاك آن وجود دارد كه حل آن مستلزم كاوشهاي گسترده باستان‌شناسي و مددگيري از پژوهشهاي تاريخي، جغرافياي طبيعي، مردم ‌شناسي و زبان‌شناسي دارد.  

سيدي‌زاده، احسان، بجنورد در گذرگاه شمالي