بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

جغرافياي اسفراين

     اسفراين يكي از شهرستانهاي استان خراسان شمالي است كه با مساحت 5345 كيلو متر مربع در شمال غربي استان بين َ57- ْ56 تا َ7-ْ58 طول شرقي و َ40 - ْ36 تا َ17 - ْ37 عرض شمالي واقع شده است .

    اين شهرستان در دامنة جنوبي كوههاي آلاداغ و جنوب و جنوب غربي كوه شاه‌جهان قرار گرفته است. از شمال به شهرستانهاي بجنورد و شيروان، از جنوب و جنوب غربي به شهرستان سبزوار، از شرق به شهرستانهاي قوچان و سبزوار و از غرب به شهرستان بجنورد محدود است. ارتفاع آن در بلندترين نقطه 3032 متر(قله‌شاه‌جهان)‌ و در پست‌ترين نقطه حدود 1000 متر ( خروجي دشت آبادي سرخ چشمه ) از سطح دريا مي‌باشد. شهر اسفراين از شمال به ارتفاعات شور يا سياه‌خانه كه از انشعابات بينالود است، از جنوب به روستاهاي كوشكي و جوشقان وفرطان كهنه، از شرق به اراضي روستاي نو شيروان و كوه‌شاه‌جهان و از غرب به اراضي روستاهاي كبوترخانه و برج محدود مي‌شود.