بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

موقعيت جغرافيايي شهرستان شيروان

     موقعيت جغرافيايي شيروان با توجه به تصميم وزارت كشور در سال 1365 با احتساب 4 دهستان و چندين روستا و آبادي نگارش يافته است.

     شهرستان شيروان با مساحتي بالغ بر 2/39878 كيلومتر مربع از ناحيه شمالي استان پهناور خراسان در 37 درجه و 23 دقيقه و 30 پانيه عرض شمالي و 57 درجه 54 دقيقه و30 پانيه طول شرقي نسبت به نصف‌النهار گرينويچ قرار دارد و با تهران 27 دقيقه و 10 پانيه اختلاف افق دارد و در دره رود اترك بين دو رشته كوه كپه داغ در شمال و آلاداغ در جنوب قرار گرفته است و از شمال به كشور جمهوري تركمنستان و از جنوب وجنوب غرب به شهرستان اسفراين  وكوه بينالود از غرب با شهرستان بجنورد و از شرق با شهرستان قوچان داراي مرز مشترك مي‌باشد.

وجه تسميه شيروان

     در مورد نامگذاري شيروان نظرات متعددي وجود دارد وبا توجه به متون و اسناد تاريخي وجه تسميه آن همان نقش شير سنگي است كه در دامنه كوه اعرتاپوق شيروان كه در حين ورود به شهرستان شيروان از طريق قوچان قابل مشاهده است.

    جمعيت شيروان بالغ بر 741،153 نفر مي‌باشد كه حدود 922،80 نفر در شهر و 819،72 نفر در روستا ساكن هستند.          عكس دارد

     براساس طرح جديد تقسيمات كشوري، شهرستان شيروان شامل يك شهر و دو بخش «مركزي و سرحد» است و داراي 8 دهستان مي‌باشد، بخش سرحد در برگيرنده دهستانهاي تكمران، جيرستان، وقوشخانه بوده و مركز بخش سر حد لوجلي است.      بخش مركزي آن از پنج دهستان گليان، زوارم، زيارت، حومه وسيوكانلو تشكيل گرديده است.

نشريه بين المللي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جاده ابريشم

شماره 65- اسفند 1383

محمد اسماعيل مقيمي- نسيم خضري نژاد