بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

موقعيت طبيعي

شهرستان بجنورد در 37 درجه و 28 دقيقه عرض شمالي و 57 درجه و 20 دقيقه طول شرقي قرار گرفته و اين شهرستان در ارتفاع بين 1000 تا 2500 متر بالاتر از سطح دريا واقع شده است. ارتفاع بجنورد از سطح دريا 1010 متر است.

     اين شهرستان داراي طولاني‌ترين مرز مشترك در بين شهرهاي شمالي خراسان (‌1/197 كيلومتر ) با تركمنستان مي‌باشد.