بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روستاي  مشهد طرقي -  MASHHAD – TARAQI

موقعيت جغرافيايي: در فاصله 24 كيلومتري جنوب غربي شيروان قرار دارد و شامل دو روستاي مستقل  عليا و سفلا است.

زبان : هر دو روستا به زبان فارسي تكلم مي‌كنند.

زو مشهد طرقي يكي از مناطق بكر و طبيعي براي مطالعات پوشش گياهي و فسيل شناسي است.

زيارت گاه: مردم مشهد طرقي و قرا ء اطراف مقبره امام زاده سلطان محمد رضا (ع) در نزديكي مشهد طرقي مي‌باشد كه ايشان فرزند حضرت امام موسي كاظم (ع) است و طبق اسناد مربوطه و ثبت تاريخي، ساختمان اولية بنا مربوط به زمان خارزمشاهيان و گنبد داراي طرح مغولي است.

       البته اين بنا بر اثر زلزله آسيب ديده و دوباره تجديد بنا شده است و در سالهاي اخير نيز به جزگنبد تاريخي آن بقيه قسمتهاي آن براي بار سوم تجديد بنا گرديده است.