بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

چارقالدي CHAR-QALDI

     اين آبادي كه در گذشته سكنه‌ي زيادي داشته است در فاصله 23 كيلومتري شمال غرب شيروان قرار دارد كه از شمال با خرسكانلو[1] و از جنوب با كوه چاهك و گرمه‌دره، و از شرق با گدوكانلو[2] و از غرب با چشمه‌ي اَتر (اَتره) در ارتباط است. اين آبادي جزء دهستان سيبكانلو و در سابق محل صدور ويزا به كشور شوروي بود كه امور گمركي توسط شخصي به نام ميزا علي محمد تزكره‌اي انجام مي‌گرفت. در آبادي سنگي نيمه معلق به نام سنگ حضرت خضر وجود دارد كه در وسط دره قرار گرفته و همچنين چشمه اتر را گرامي داشته و به آنها معتقدند.

     چشمه‌هاي: ميرصاد، اتره و دره‌هاي گرمه، اتره و كوههاي قزلان در حوزه‌ي اين آبادي قرار دارد. محصولات عمده‌ي اين آبادي: گندم، جو، زردآلو، سيب، گلابي، آلوچه، چغندرقند و سيب‌زميني و حبوبات است.

مقيمي، محمد اسماعيل، جغرافيايي تاريخي شيروان، ناشر: معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي، نوبت اول 1370 .

 [1] - پسكوه نام جديد خرسكانلو است كه از طرف فرمانداري پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفته است.

[2] - زير كوه نام جديد گدوكانلو است كه از طرف فرمانداري پيشنهاد و مورد تصويب قرار گرفته است.