بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

نگاهي گذرا به مسابقات كشتي با چوخه در شيروان

1ـ سوورلر(سروها) : در سال 1321 مسابقات كشتي با چوخه پهلواني شيروان در محل سوورلر(سروها)‌در فاصله دو فرسخي شيروان در مسير راه روستاي باغان كه داراي هفت اصله درخت سرو تاريخي با قدمت بيش از 500 سال مي باشد و قنات دايري نيز دارد انجام مي گيرد كه حسين پهلوان يامي اول مي شود ،‌علي نوريان دوم و رمضان گلرخ سوم .

2ـ مختومي : در سال 1330 در محل مختومي بزآباد در كنار چشمه آب درماني امامزاده قاسم الحسيني در سه هفته متوالي كشتي با چوخه برگزار مي گردد كه نهايتاً حسين پهلوان مشهد طرقي اول ، هادي جان ، زوارمي دوم و عزيز پهلوان سوم مي‌‌‌‌شود .

3ـ عيد فطر : مسابقات كشتي عيد فطر در كنار مقبره امامزاده حمزه رضا(ع) روستاي زيارت شيروان از اعتبار بالايي برخودار است كه به يكي از مسابقات اين محل اشاره مي شود :

در سال 1346 يك دوره مسابقات كشتي با چوخه با حضور كليه پهلوانان شهري و روستايي در اين محل كه در اصل جايگاه كشتي با چوخه شيروان است برگزار شد كه با استقبال جمعيتي بيش از پانزده هزار نفر همراه بود و مسئولين شهر هم حضور داشتند . مسابقات طبق معمول با دهل و سرنا در صبح و عصر ادامه يافت و پس از 68 بار كشتي پهلوانان به شرح ذيل معرفي شدند :

1)   امير منوري پهلوان

2)    خليل اخباري نايب پهلوان

3)   پهلوان عباسقلي هوشمند مقام سوم

4)   استاديوم تختي شيروان : در سال 1351(عيد فطر)‌قهرماني كشتي با چوخه استان در وزن 75 كيلوگرم نصرت اله اوغازي شيروان اول و در وزن 90 كيلوگرم درتومي بجنورد اول شدند .

5)   در سال 1352 قهرماني استان سبك وزن امير منوري از شيروان اول ، محمود قشنگ از تبادكان دوم ، حسين ميرافروزيان از قوچان سوم شدند .

در ميان وزن موسي الرضا رحماني از شيروان اول ، حسين تاج فيروزه اي از بجنورد دوم و قدرت اله اوغازيان از شيروان سوم شدند .

مجله جاده ابريشم