بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

كارخانه لوله گستر اسفراين

اين طرح 620 ميليارد ريال اعتبار ملي در برداشته و طبق ظرفيت رسمي قادر است سالانه 300 هزار تن لوله بدون درز و فشار قوي در اندازة 6تا 16 اينچي توليد كند .

اين توليدات براي مصارف نفت و گاز كاربرد دارد .

كارخانه لوله كستر اسفراين 210 هكتار مساحت دارد كه سالن هاي توليد آن در 85 هزار متر مربع و ساختمانهاي اداري و اخبار آن نيز در 20 هزار متر مربع زير بنا ساخته شده است . واحد مزبور در شرايط فعلي 550 نفر را مستقيماً جذب اشتغال كرده است 

27 فروردين

خراسان شمالي