بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

آبشار حميد

       روستاي حميد در 7 كيلومتري شرق بجنورد واقع شده است كه از مسير جاده اصلي 3 كيلومتر فاصله دارد. در جنوب اين روستا، دره‌اي تنگ با صخره‌هاي عظيم مشاهده مي‌شود كه مناسبي براي گردش و تفريح مي‌باشد در انتهاي دره كه حدود 2 كيلومتر از روستاي حميد فاصله دارد به آبشاري بر مي‌خوريم كه با ارتفاع بيش از 25 متر آب از آن فرو مي‌ريزد. سرچشمة اين آبشار از روستاي معروف آبچور مي‌آيد كه در دامنة رشته‌ كوه‌آق شهر قرار گرفته است.