بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

جاذبه ها و نقاط ديدني

از نظر جاذبه ها و نقاط ديدني شهرستان شيروان يكي از بهترين و پر جاذبه ترين شهرهاي استان خراسان است كه دليل آن شرايط خاص جغرافيايي، آب وهوايي و اقليمي منطقه مي باشد. لذا به چند نمونه از اين جاذبه ها اشاره مي كنيم.

1- منطقه گليل يكي از نقاط بسيار سرسبز، با طراوت و خوش آب و هوا مي باشدكه در منطقه بخش سرحد شيروان قرار دارد و از نظر جغرافيايي در شمال شرق شيروان واقع شده است.

2-    آبشار اسطرخي يكي از زيباترين و ديدني ترين مناطق به لحاظ آب و هوايي مي باشد.

3-  آبشار كهنه اوغاز كه در ضلع شمال شرقي روستاي كهنه اوغاز واقع شده داراي آب فراوان و طبيعتي زيبا است.

4-    منطقه ديدني و تفريحي زوارم( زوارم به معناي بهشت است).

5-    دره ديدني و پرآب گليان كه به لحاظ رودي خروشان و زلال، باغهاي بسيار سرسبز دارد.

6-  منطقه تفريحي و سياحتي يقي واقع در ضلع شرقي روستاي باغان كه در فصل هاي بهار و تابستان بينندگان زيادي دارد.

7-    آسياب آبي، بازمانده از نسل آسياب هاي قديمي و سنتي در روستاي سراني كه از ديدنيهاي شيروان مي باشد.

نشريه بين المللي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جاده ابريشم

شماره 65- اسفند 1383

محمد اسماعيل مقيمي- نسيم خضري نژاد