بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

« رودهاي بجنورد »

     رود اترك مهمترين رودخانه‌اي است كه در منطقه بجنورد جاري است. اين رود از ارتفاعات لاله رويان واقع در 40 كيلومتري شرق قوچان سرچشمه گرفته و پس از گذر از شهرهاي قوچان و شيروان ( از روستاي رضاآباد شيروان )‌ وارد شهرستان بجنورد مي‌شود و بعد از دريافت شعباتي تا روستاي قازان قايه امتداد مي‌يابد. اين رودخانه به طول تقريبي 90 كيلومتر خط مرزي بين ايران و روسيه را تشكيل مي‌دهد و پس از پيوستن رود سومبار در خاك روسيه به آن در انتها به درياي خزر وارد مي‌گردد. حدود 130 كيلومتر از بخش‌ پرآب اترك در حوزه شهرستان بجنورد جاري است اسامي رودهايي كه به اترك مي‌ريزند عبارتند از: باباامان، بازخانه، سملقان، بدرانلو، فيروزه، چرمغان، شيرين دره، امام چاي، چناران، گرماب، خرتوت، گوگول، شيرين چاي، حميد، مهنان، قزلقان، چيلاق، شيرآباد، مهمانك و دركش.

     رودخانه ديگر بجنورد كال شور مي‌باشد كه داراي آب شور بوده و از كوههاي آلاداغ سرچشمه گرفته، پس از عبور از جاجرم به نمكزار ( زو) مي‌ريزد.

كتاب جغرافياي شهرستان بجنورد

تأليف: سليمان صادقي