بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روستاي خسرويه جزوروستاهاي سرسبز و ييلاقي است

كه در فاصله 30 كيلومتري جنوب غربي شهرستان فاروج قرار گرفته است و از توابع دهستان شاه جهان اين شهرستان مي باشد .

اين روستا به علت مناظر زيبا و آب و هواي مناسب به بهشت فاروج معروف است

جمعيت روستادر حال حاضر 200 خانوار ( 1400 نفر) مي باشد كه بعد از مهاجرت به شهر خالي شدن اين روستا از سكنه دوباره به اين نقطه روي آورده اند .

خسرويه داراي امكانات رفاهي برق ، دفتر مخابرات و شبكه هاي اول ،دوم و سوم مي باشد . اما جادة اسفالته ندارد و تعمير و مرمت اما مزادگان ( بابا وبي بي )‌متعلق به دوران صفويه نيز متوقف شده است

31 فروردين 84

====عضو شوراي اسلامي روستاي خسرويه