بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

آيين درختكاري

     يكي از سنن كهن پسنديده و مفيد ملي درختكاري است. قديم مردم عقيده داشتند بايد در كنار جوي راه‌هاي عمومي و محوطه‌ي زيارتگاه‌ها و عبادتگاه درخت توت كاشت، تا علاوه بر آبادي‌ مسافرين و زوار در تابستان از سايه‌ي آن درختان استفاده كرده و خستگي تن و راه را از تن در آوردند. از ميوه‌ي آن نيز بچينند و بخورند.

     به اين لحاظ تا امروز آثار اين كار خير و سنت نياكان ما در راه‌ها و زيارتگاه ها و محوطه‌هاي مساجد و حسينيه‌ها در كنار چنارها و سروهاي كهن ديده مي‌شود.

     امروزه در اثر درك بيشتر اهميت و ثمر اين سنت كهن، رسم است كه پانزدهم آذرماه هر سال مراسم جشن درختكاري در شهرها برگزار مي‌شود، و كشاورزان، و باغ‌داران، در كنار مزارع و گوشه و كنار باغ‌ها و شهرداري ها در كنار خيابان‌هاي شهر و مردم در جلو و داخل خانه‌ي خود درختكاري مي‌كنند.

     خوشبختانه جوانان و دانشجويان و نيز پي به ارزش اين كار نيك برده در شهر‌ها و روستاها به طور دستجمعي، در اطراف شهر و پارك‌ها و روستاها اقدام به درختكاري مي‌نمايند.

كتاب: نگاهي به فرهنگ عامه مردم خراسان

تأليف: سيد‌ علي ميرنيا