بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

آداب چشم زخم

     از قديم چشم‌زخم و آسيب‌رساني از چشم اشخاصي كه چشم‌شور دارند مورد توجه و جزو اعتقادات مردم بوده است و اگر كسي به سببي از چشم‌شور چنين اشخاص آسيب مي‌ديد، رسم بود كه براي آسيب‌ديده دعاي «و ان يكاد » مي‌گرفتند و يا به دستور زنان و مردان مجرب اقدام به انجام كارهايي مي‌كردند كه در هر يك از مناطق به نحوي مرسوم بود و يا ميان هر قومي نوعي عمل انجام مي‌شد.

1ـ براي مصون ماندن از آسيب چشم‌شور، معمول اين بود كه چون به شخص چشم‌شور بر مي‌خوردند، مقداري خاك زير پاي او را بدون اينكه متوجه شود، برداشته به پيشاني خود يا كسي كه مي‌خواهد دچار آسيب چشم‌زخم شود مي‌ماليدند، يا نخي از لباس آن چشم‌شور مي‌بريدند و آن را با سپند دود مي‌كردند و خاكستر آن را به پشاني آسيب‌ديده از چشم بد مي‌ماليدند.

كتاب: نگاهي به فرهنگ عامه مردم خراسان

تأليف: سيد‌ علي ميرنيا