بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بازيها و ورزشهاي بومي ، محلي وسنتي شهرستان بجنورد

نام بازي : گوز باغلنجي

هدف بازي: سرگرمي

وسايل وفضاي مورد نياز: يك عدد دستمال

تعداد نفرات : 5الي 10 نفر

نحوه اجرا:

بچه ها در بين خودشان چشمهاي يكي را با دستمال مي بندند و خودشان پراكنده مي شوند. با در آوردن صداهاي مختلف كه اينجاييم بيا جلوتر، توجه اورا به خود جلب مي كنند . فرد چشم بسته بلافاصله صدا را تشخيص داده به طرفش ميرود. ولي آن فرد فرار مي كند تا اينكه بالاخره يكي را مي گيرد . و بعد چشمهاي او را مي بندد. بازي تا زمان بروز خستگي ادامه خواهد داشت.

                                             روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد