بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

درختان مقدس به باور مردم بجنورد

     در كتاب آثار و بنا‌هاي تاريخي و مذهبي شهرستان بجنورد درباره‌ي درختان مقدس به باور مردم آن شهرستان چنين ذكر شده:

تپه گل امام

     در شرق روستاي قره‌خان‌بندي و در حاشيه‌ي رود اترك تپه‌اي موسوم به «گل امام» وجود دارد بر روي اين تپه بوته‌هاي گياهي مي‌رويد كه در باور مردم بجنورد مقدس بوده و اهالي به آن دخيل مي‌بندند.

چنار قلعه عزيز

     در مركز قلعه عزيز و در كنار مسجد قديمي روستا درخت چنار كهنسالي سايه گسترده است به سبب قرار گرفتن در نزديكي مسجد، اين درخت سيصدوسي ساله تا كنون محفوظ مانده است (و از نظر مردم نظر كرده است).

داره‌ايز

     در جنوب روستاي عبدل‌آباد و غرب قشلاق در محلي موسوم به «چيلاق» دو درخت جنگلي نمايان است، اين درخت‌ها را مردم نظر كرده مي‌دانند و بر شاخه‌هاي آن نخ و پارچه بسته و در پاي آن اداي نذر مي‌كنند.[1]

داره پرتده

     در غرب شهر بجنورد بر روي بلندي‌هاي آخر‌داغ (كوه) چشمه‌ي سرد و گوارايي معروف به چشمه‌ي آخر‌داغ از دل كوه مي‌جوشد، در ضلع جنوبي درختي است مشهور به (داره پرتده = درخت پارچه) كه شاخه‌هايش انباشته از پارچه‌هاي بسته شده توسط مردم است.

درخت آقاسي بيگ

     در جنوب شرقي اسفيدان در كنار راه بر روي ارتفاعات سنگي درخت (زركي) موسوم به آقاسي بيگ وجود دارد، اين درخت نظر كرده بوده و از روستا‌هاي اطراف نيز براي دخيل بستن مراجعه مي‌كرده‌اند و گاهي بر شاخه‌هاي درخت آن‌قدر نخ و پارچه بسته مي‌شد كه رنگ درخت به كلي تغيير مي‌يافت.[2] 

درخت بلخان

     در نزديكي مزار امام‌زاده دنگل درخت افرايي كهنسالي وجود دارد كه اهالي آن را نظر كرده مي‌دانند و معتقدند نبايد شاخه‌هاي آن را قطع كرد.[3]

درخت پير اسفيدان

     در جنوب اسفيدان بر روي دامنه شيب‌دار مشجري، در داخل باغچه‌ي حياطي كه مشرف به درّه اسفيدان است، درخت صندل كهنسالي سر بر آسمان كشيده است، اين درخت مورد احترام اهالي بوده و اغلب زنان روستا بر شاخه‌هايش نخ و پارچه مي‌بندند و پس از برآورده شدن حاجت و خواسته در زير درخت اداي نذر مي‌كنند.

     در گذشته دوازده درخت صندل در اسفيدان وجود داشته كه وقف حسينيّه بوده كه از بريدن آن‌ها خودداري مي‌نمودند.[4]

درخت پير بيدك

     بر روي كوهي موسوم به پير واقع در نه كيلومتري غرب بجنورد بين بجنورد و دهكده بيدك درخت مرخ كهنسالي معروف به درخت پير وجود دارد، اين درخت مورد احترام مردم بوده و حاجتمندان به شاخه‌هاي آن نخ و پارچه مي‌بندند، رسم است كه نخ يا پارچه بايد نو بوده و به آن آب نرسيده باشد و به سه گره بسته شود، پس از گذشت يك هفته اهل نياز به كنار درخت پير باز مي‌گردند، اگر گره باز شده باشد معتقدند كه مشكل آن‌ها حل خواهد شد.[5]

درخت پير درختيان

     در جنوب روستاي درختيان و بر روي تپه‌اي درخت ارس كهنسالي نمايان است، اين يك درخت تنها بازمانده‌ي جنگل ارس مي‌باشد كه روزگاري سر تا سر تپه‌هاي درختيان را پوشانده بود، شمار درختان موجود در منطقه به اندازه‌اي بود كه روستا را درختيان نام نهاده‌اند. از نخ‌ها و پارچه‌هايي كه به شاخ و برگ درخت آويخته‌اند پيدا است كه اهالي آن نظر كرده مي‌دانند.

علم جدي

     در13 كيلومتري جنوب غربي بجنورد بر سر راه جاده آسفالته بجنورد گرگان روستاي قره‌نوره واقع شده است در فاصله يك كيلومتري شمال قره‌نوره دو درخت مرخ كهنسالي قد بر افراشته كه به «علم جدي» معروفند، در شب‌هاي جمعه مردم جهت دعا و اداي نذر در زير اين درخت اجتماع مي‌كنند، و در خشك‌سالي و كمي بارش در آن جا آش نذر مي‌پزند تا باران ببارد، مردم معتقدند شكستن شاخه‌هاي اين درخت دويست ساله بدشگون مي‌باشد.[6]  [1] ـ به نقل از محمد حسن توني سي ساله.

[2]ـ به نقل از ابراهيم ايرجي.

[3] ـ به روايت حاج قنبر‌‌‌علي رحمتي 55 ساله و مصر‌خان رستمي 72 ساله.

[4] ـ به روايت حاج قنبر‌علي رحمتي 55 ساله و مصرخان رستمي 72 ساله.

[4]ـ به روايت محمد بيدكي و ببرخان بيدكي اهل روستاي بيدك.

 

[6] ـ بجنورد، احسان سيدي‌زاده، علي اكبر عباسيان، نشر دانشگاه، بجنورد، 1373 ص 123.