بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

كردها

     كردها از دير باز در اين ناحيه سكني گزيده‌اند، اما تعيين زمان دقيق آن كاردشواري است. در اواخر قرن شانزدهم ميلادي شاه عباس 40 هزار خانوار كرد را از مرزهاي غربي به شمال خراسان كوچاند. علاوه بر شاه عباس، پادشاه ديگري چون نادر و برخي از قاجار نيز كرها را به خراسان كوچاندند.