بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

پنبه شهرستان مانه و سملقان شهرت جهاني دارد

    پنبه يكي از محصولات زراعي است كه به دليل تنوع فرآورده هايش و اهميت آنها در تامين نيازهاي اساسي جامعه و اشتغالات زيادي كه در بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي ايجاد مي كند، جايگاه ويژه اي در توليدات كشاورزي اين شهرستان دارد. به طور خلاصه دلايل عمده توجه به توليد پنبه و فرآورده هاي آن به شرح ذيل مي باشد.

1ـ هويت نسبي توليد پنبه در مناطق توليد پنبه كشور

2ـ سرمايه گذاريهاي انجام شده در صنايع فراوري پنبه

3ـ اشتغال مولد در صنايع و كشاورزي

ارزش افزوده در صنايع فراوري پنبه

4ـ1 ارزش افزوده نخ به پنبه 100 درصد

4ـ2 ارزش افزوده پارچه خام به پنبه 150 درصد

4ـ3 ارزش افزوده پارچه تكميل شده به پنبه 300 درصد

4ـ4 ارزش افزوده لباس دوخته به پنبه 900 درصد

5ـ تمايل جهاني براي استفاده از فرآورده هاي پنبه در مقايسه با مواد سنتيك در شهرستان مانه و سملقان نيز پنبه از جمله مهمترين زراعتهاي بهاره بوده است و سهم قابل توجهي را از اراضي آبي اين شهرستان به خود اختصاص داده است كه سطوح زير كشت اين محصول در شهرستان 5600 هكتار مي باشد كه ميانگين عملكرد در هكتار 2600 كيلو مي باشد و توليد آن مي شود حدود 14560 تن ضمنا الياف پنبه اين شهرستان داراي ظرافت خاص و داراي طولي حدود 29 ميلي مي مي باشد كه در تهيه نخهاي با ظرافت كم و پارچه هاي ظريف استفاده مي شود و داراي سفيدي مختص مي باشد كه اين امر در خاصيت رنگ پذيري و ثبات رنگ نقش به سزايي دارد ناگفته نماند كه مرغوبيت اين محصول استراتژيك باعث گرديد كه دو كارخانه پنبه پاك كني و يك كارخانه روغن كشي در اين شهرستان احداث و بهره برداري گردد كه اين خود غنيمتي براي كشاورزان اين شهرستان و اشتغال زايي براي عده زيادي از مردم گرديده است. و سالانه در اين شهرستان محلوجي كه توليد مي شود به نساجي هاي كشور و در پاره اي از موارد به دليل كيفيت بالا به كشور انگلستان صادر مي شود.

اداره زراعت و روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي مانه و سملقان

پيام سمنگان خرداد 83