بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روستاي رسالت مانه سملقان

داراي دشت وسيع شقايق ها ، دامنه هاي سرسبز ( كوه قرخود ) از رشته كوه آلاداغ .

داراي آب و هواي كوهستاني معتدل .

تپه « قلعة خان » نشان از تمدني بيش از چهار هزار سال مي باشد .

آثار شش دروازه در اطراف قلعه به چشمه مي خورد .

ديوارهاي باقي مانده اين قلعه كه پس از دوران فراواني در برخي مناطق گاهي به 20 متر نيز مي رسد وبا خشت خام هايي به ابعاد 50در50 سانتيمتر بنا شده است .

تپه سيس يا تيه سفيد نيز با فاصله زيادي از قلعه خان در اين روستا وجود دارد 2 بناي معصوم زاده و2 قبرستان قديمي حكايت از شيعه بودن مردم اين منطقه مي باشند و قبرستان مركش حكايت از جنگلي بزرگ در اين منطقه مي­نمايد .

سردابهايي در منطقه وجود دارد كه روزگاري اموات كاروانيان را در آنجا به عنوان امانت دفن مي نمودند دشت وسيع اطراف روستا هميشه شكارگاه خوبي بوده كه آهو ، پلنگ ، روباه ، خوك و انواع پرندگان بهشتي درآن زيست مي­كنند .

خراسان شمالي

31 فروردين 84