بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

روستا محور توسعه است

روستاي اسپاخو با قدمتي بيش از 2500 سال

عضو شوراي اسلامي روستاي اسپاخو قدمت اين روستا را بيشاز 2500 سال ذاكر كرد و گفت: وجود كليساي اسپاخو به اين روستا جلوه ديگر داده است.

محمد رضا اكرامي نامناسب بودن راه روستا تا جاده اصلي را از مهمترين دلايل عدم رغبت گردشگر به اين روستا اعلام كرد وخاطر نشان ساخت: علي رغم قولهاي فراواني كه مسئولين استان و شهرستان داده اند هنوز هيچ اقدامي در اين امر صورت نگرفته است.

اكرامي نداشتن خانه بهداشت وآب لوله كشي را از ديگر مشكلات اين روستا بر شمرد و اظهار داشت، متاسفانه دهيار اين روستا در آشخانه سكونت دارد كه مشكلات فراواني را براي روستا فراهم آورده است. خدادادي ديگر عضو شوراي اين روستا نيز از وجود حمام درصدها سال قبل حمام داشته جاي بسي تاسف است كه در حال حاضر آب شرب لوله كشي نداشته باشد.

خدادادي گفت: نداشتن گاز مصرفي وكمبود سوخت از ديگر مشكلات اين روستاي محروم است.

وي گفت: اسپاخو به جهت داشتن آتشكده و كليسا شايد در بسياري از كتابها شناخته شده باشد ولي از جهت امكانات گمنام ترين روستاي خراسان شمالي است.

خدادادي از نداشتن روشنايي معابر و بي نصيب بودن مردم و جوانان روستا از بهره منديث كانال3-4 و5 اظهار تاسف كرد و گفت: روستايي با قرار گرفتن در حاشيه جاده آسيايي و قدمت بيش از 2500 ساله جاي بسي تاسف است كه از بسياري نعمتها بي بهره باشد.

شوراي اسلامي روستاي اسپاخو از مديريت جهاد كشاورزي بخاطر احداث استخر ـ حمام ضد كنه و آبشخور دام تقدير كرد.

                                                              آقاي نوروزي

پيام سمنگان     ***  آذر ماه 1383