بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

منطقه تلو

منطقه تلو جزو شهرستان مانه وسملقان مي باشد ودر شمال غربي بجنورد واقع شده است از جنوب به كوههاي بز داغي و از شمال باراز و جرگلان  و از طرف غرب با استان گلستان هم مرز است و در واقع يك منطقه نسبتاً كوهستاني است . اين منطقه جديداً به نام دهستان (شيرين سو ) نام گزاري شده است و روستاهاي تحت پوشش آن در ابتداي ورود روستاهاي بلوچ نشين كه عبارتند از : فتح الله ميرزا عباس شهرك (چهار باغ )- محمد آباد حسن آباد حاج غلامرضا حاج حسين ،و از جمله روستاهاي تركمن نشين آن عبارتند از : خرتئت ، حمزك ، قزار قلعه بالا ، قزار قلعه پايين ، كوه قلعه ، چهل گذر ، آقا چشمه چاقان ، سالانچخلي، يموق ، كوشك الن ، شاتوت ، شور سو ، پوست دره كهنه جلگه ،دردي باي ،كاريز ، محمد آباد، محمد بردي ، يار حيلي ، شبلي ، سوخلي، ترجلي،

در قسمت بلوچ نشين به دليل شوره زار بودن زمينها بيشتر اهالي ناچار به دامداري (پرورش بز وشتر ) مي پردازند اما در قسمتهاي ديگر اين منطقه (تلو) بيشتر مردم به كشاورزي و دامداري مشغولند بلوچهايي كه اين منطقه ساكنند حدود 90 سال پيش گويا از كرمان (بم)دبه دليل خشكسالي و قحطي به طرف شمال مهاجرت كرده و در اين منطقه ساكن شده اند . امروزه تعداد خانواده بلوچها حدوداٌ 250 خانوار ميباشد و مذهب آنها نيز شيعه مي باشد .

آداب و روسوم ازدواج : اغلب ازدواج ها در اين منطقه به صورت فاميلي يا طايفه اي مي باشد . و در بيشتر روستا هاي اين منطقه بجز بعضي زا روستا ها نظر دختر و پسر چندان شرط نبوده و اهميت ندارد . نكته قابل توجه ديگري نيز در آداب ورسوم اين منطقه وجود دارد ، اينكه مبلغ مهريه در مراسم خواستگاري مشخص شده و بعد از توافق طرفين مهريه به صورت نقدي دريافت مي گرددو عروسي زماني صورت مي گيرد كه مهريه كاملا ًپرداخت شده باشد و ديگر اينكه در مراسم عقد عروس وداماد حضور ندارند بلكه وكلاي خود را براي مراسم عقد مي فرستند و بعد از خوانده شدن خطبه توسط يك آخوند ، وكلاي طرفين جواب مي دهند . در مراسم عروسي كه در اين منطقه برگذار مي شود بين ميهمانان مسابقه كشتي بر گزار مي شود .