بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

پهلوان موسيقي حماسي كشور

استاد سهراب محمدي از 4 سالگي با دو تار آشنا شده است و در حال حاضر به عنوان پهلوان موسيقي حماسي كشور در جشنواره هاي متعددي كه شركت كرده معروف است. همكاري يك ربع قرني او با راديو و خواندن سرودهاي حماسي از او چهرهاي ماندگار ساخته است. تاثيري كه صداي مردانه او در تشويق جوانان براي رزم با دشمن داشته است بر كسي پوشيده نيست.

او خود در اين باره مي گويد: تاثير خواندن طوري بوده كه تمامي فرزندانم به جبهه رفتند كه در حال حاضر دو نفر از آنان به درجه جانبازان مفتخر شده اند.

استاد سهراب محمدي كه ديپلم افتخار از جشنواره ميراث فرهنگي اساتيد برجسته هنرهاي سنتي ايران را در كارنامه خود دارد مي گويد: موسيقي حماسي،  هنر و عشق من است و احساس مي كنم هر موجودي با شنيدن موسيقي حماسي طراوت و زندگي جديدي مي گيرد.

استاد محمدي كه به مرز 70 سالگي نزديك شده است موسيقي را باعث صلابت خود مي داند و اعتقاد دارد اگر حريمهاي موسيقي حفظ شود و جايگاه خاص خود را پيدا كند ديگر نمي تواند باعث ابتذال باشد.

استاد محمدي 45 سرود انقلابي را در راديو خوانده است و در جشنواره هاي متعددي چون شب شعر ها، موسيقي مقامي، جشنواره ذكر الذاكرين، موسيقي آئيني، موسيقي عشايري ايران، بنياد آفرينشهاي هنري نياوران، ياد واره پيران چنگي و ده ها جشنواره ديگر حضور فعال داشته است.

پيام سمنگان ـ تير و مرداد 83