بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

مراتع مشجر   

     وسعت جنگلهايي كه به صورت مراتع مشجر مي‌باشند به طور تقريب حدود 300 هزار هكتار برآورد مي‌گردد كه گونه‌هاي عمده آن اُرس ( سرو كوهي )  كركو، زالزالك، پسته، انار، زرشك، گلابي وحشي، بلوط و غيره مي‌باشد و گونه‌هاي علوفه‌اي زير اشكوب آن را گياهاني از خانواده گرامينه لگوم درمنه و گون و گياهان باشتي‌خاردار تشكيل مي‌دهد. پتانسيل توليدي ساليانه اين مراتع مشجر حدود 450 كيلو در هكتار مي‌باشد كه در اثر چراي بي‌رويه راندمان توليد آن كاهش و به نصف تقليل پيدا كرده است كه مي‌بايستي به طور جدي نسبت به حمايت و حفاظت و توسعه بهره‌برداري اصولي از آن همت گماشت. محصولات جنگلي آن عبارتند از پسته، انار، گردو، زرشك و زالزالك كه در ايجاد اشتغال روستاييان و تأمين درآمد براي دولت، رقم قابل توجهي را شامل مي‌گردد. علاوه بر آن محصولات مرتفعي باريجه و سريش كتيرا و ترنجبين، نقش ارزنده‌اي در صادرات و تأمين ارز براي كشور و همچنين ايجاد اشتغال دارد.

جغرافياي شهرستان بجنورد، سليمان صادقي