بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

 

ابوالحسن علي‌بن احمد نسوي ( زيدري):

       از رياضيدانان قرن چهارم هجري قمري بود كه علاوه بر رياضيات و نجوم در فلسفه و منطق و هندسه و علم پزشكي نيز تبحر داشت او مستوفي به سال 371 ه. ق و اهل زيدر نسا مي‌باشد.