بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بابا توكل جلياني

      از مشايخ و عرفاي نامي قرن چهارم هجري بود ( سنه 381 ه. ق روي سنگ قبر )‌. از دوران كودكي با مطالعات كتب و ديني و حضور در محضر اساتيد حوزه علميه نجف  اشرف و تشرف به حكم مدارج علمي را طي كرد. از بابا توكل به عنوان كليددار و خادم خانة كعبه نام مي‌برند.

مقبرة اين عالم و رياضيدان در روستاي گليان ( جليان )‌ شيروان زيارتگاه و مورد احترام مرد منطقه است.

     مؤلف مطلع‌الشمس مي‌نويسد: «جليان  شهر بزرگي بوده ... در بعضي قباله‌ها و اسناد قديمه، بجنورد و مانه و سملقان و حتي اسفراين را از توابع جليان مي‌نوشته‌اند، در جليان سلفي مقبره و بقعة معتبريست معروف به مقبرة بابا توكل وسعت  بقعه 6 متري در 6 متري و ارتفاع آن تا زير طاق 8 ذرع، بناي بدن عمارت از سنگ وگچ  بوده و قبه از آجر و صندوق چوبي منبتي داشته كه در يكي از زلازل‌ها  خرد شده است صورت قبر به ارتفاع سه چارك باقيست.

 از تأ ليفات او مي‌توان به علم النجوم ـ ديوان بابا توكل، مختصرالمعالي و   . اشاره نمود.