بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو شجاع محمد راونيري (ولادت 470 ه.ق ـ )

ابو شجاع، محمد بن عمر بن عبدالله بن محمد ارغياني، فقيه، حافظ، اهل مناظره، نيكو سيرت، ديندار و پرهيزگار بود. وي در سال 470 ه.ق در روستاي راونير ارغيان زاده شد. راونيري، نخست دانش فقه را نزد امام عمرو بن محمد سرخسي و امام ابراهيم مرو رودي آموخت. مدتي در مرو اقامت كرد، سپس به نيشابور منتقل شد. وي مفتي شهر نيشابور بود و بعد از عمويش امامت مسجد عقيل نيشابور را بر عهده داشت و در آن مسجد وعظ مي‌كرد. او از ابوبكر شيروي سماع حديث كرد. سمعاني نوشته است كه در اواخر سال 529 ه.ق به نيشابور وارد شدم و پدر ابو شجاع راونيري و عمويش ابو نصر محمد راونيري، كه مردي صالح، فقيه و پرهيزكار بود، همراه ما احاديث بسياري در مرو سماع كرد. از وي احاديث اندكي در نيشابور سماع كردم، كه از ابو سعد علي بن عبدالله بن ابي صادق حيري و ابوبكر عبدالغافر بن محمد شيروي سماع كرده بود. از تاريخ وفات ابو شجاع اطلاعي به دست نيامد.[1]

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 [1] ـ همان، طبقات الشافعيه الكبري، ج6، ص 164.