بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

ابو عبدالله اسفرايني (زنده تا سال 428 ه.ق)

قاضي ابو عبدالله، مهدي بن علي اسفرايني از فقها و محدثان قرن پنجم هجري است. سبكي در شرح احوال وي نوشته است: مختصري لطيف در فقه از قاضي ابو عبدالله مهد بن علي اسفرايني ديدم كه در آن مسائل فقهي را واضح و روشن ذكر كرده بود. ابو عبدالله اسفرايني در اول كتاب از ابوالقاسم عبدالملك بن بشران اين حديث را نقل كرده است. «اِنَّ الملائكهَ لَتَضَعَ أجْنِحَتَها لِطالبِ الْعِلمِ رضاً بما يَصْنَعُ.» و اسفرايني يادآور شده است كه اين حديث را در سال 428 ه.ق از ابوالقاسم عبدالملك بن بشران در بغداد سماع كردم و نيز در اين كتاب از ماوردي و خطيب بغدادي نقل حديث شده است.

تاريخ ولادت و وفات وي به طور دقيق مشخص نيست. همين قدر مي‌دانيم كه قاضي ابو عبدالله مهدي بن علي اسفرايني تا سال 428 ه.ق در قيد حيات بوده و در بغداد در محضر استادان به تحصيل دانش فقه و حديث مشغول بوده است.[1]  

     

مشاهير رجال اسفراين، غلامرضا فسنقري ـ احمد شاهد

 

 

 

 [1] ـ طبقات الشافعيه الكبري، تحقيق محمود محمد الطناحي ـ عبدالفتاح محمد الحلو، ج5، ص 349 ـ 348.