بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

بش قارداش
بابا امان
شهر تاریخی بلقیس
عمارت مفخم

كوفني، قاضي

قاضي ابومحمد عبدبن ميمون كوفني ( گيفان ) از دانشمندان و فضلاي ابيورد در سده پنج هجري بود. صاحب كتاب ابيوردي معتقد است:

« در زمان او كسي به پايه دانش وي در تمام خطه خراسان آن روز نبود.»

 فوت وي در سال 490 ه.ق روي داد.

كتاب: دانشوران بجنورد

علي‌اكبر عباسيان – احسان سيدي‌زاده